Bible Land Shop

Bible Land Shop

הגברת הרווחים ע"י שיפור האתר

האתגר:

בייבל לנד שופ הוא אחד מאתרי המזכרות מבוססות סיפורי תנ"ך הוותיקים והמצליחים ביותר. הנסיון והאינסטינקטים אמרו להם שהם לא מפיקים את המירב מהאתר שלהם כפי שהיה. היה עליהם להבים את החוזקות והחולשות של האתר הקיים שלהם במובן של תוצאות, יחסי המרה ויעילות כאמצעי שיווקי, אז הם פנו אלינו. הראנו להם איך הם יכולים להטמיע שינויים ושיפורים לאתר כמו גם קמפיין שיווקי מושכל מבוסס על הניתוח של הנוכחות המקוונת שלהם.

הפתרון:

השקנו ניתוח מעמיק של כל היבטי האתר שלהם, מהגישה העיצובית, דרך הקוד, ארגון הקישורים והמידע, עגלת הקניות שלהם ותהליך הצ'ק אאוט ומידע על ניתוח התנועה הנוכחית. יכולנו להציג למחלקת השיווק שלהם ניתוחים ברורים וכיוונים לחיזוק הFINDABILITY והתנועה שלהם.

התוצאה:

ההמלצות שלנו יושמו ובעקבותיהן גם התנועה לאתר וגם המכירות גדלו כתוצאה ישירה. גם העדכונים לעיצוב והשיווק מכוון המטרה יושמו והביאו לתוצאה הסופית של מעורבות גדולה יותר באתר: ביקורים ארוכים יותר ותוצאות של יחס ההמרות, לטובת גידול באיכות התנועה לאתר ובמכירות.